Super Baltar Primes (TLS Conversion)

SUPER BALTAR 20MM 1 SUPER BALTAR 20MM 3 SUPER BALTAR 50MM 1 SUPER BALTAR 50MM 3 SUPER BALTAR 100MM 1 SUPER BALTAR 100MM 3 SUPER BALTAR SET
Focal Length Aperture Close Focus Front Diameter Weight (lbs)
20mm T2.3 12" 110mm 3.2
25mm T2.3 12" 110mm 4.2
35mm T2.3 14" 110mm 2.6
50mm T2.3 15" 110mm 2.6
75mm T2.3 20" 110mm 3.2
100mm T2.3 3' 3" 110mm 4